Hudební obor oddělovník zpěv

Na 1. stupni základního studia se tento předmět nazývá pěvecká hlasová výchova, je pro žáky od 7 let. Na 2. stupni základního studia sólový zpěv, od 14 let. Na ně navazuje studium pro dospělé. Žáci se mohou přihlásit i v průběhu těchto let, pokud prokáží hudební předpoklady a vyspělost hlasu.

V hodinách se učí žáci zvládnout technické a výrazové prostředky zpěvu tak, aby se jim stal prostředníkem k vyjádření hudebních myšlenek, k reprodukci přiměřených skladeb sólových, ansámblových a komorních. Seznamují se postupně s hodnotnou literaturou svého oboru, cvičí se v pohotovosti v hraní z listu, upevňují svou paměť a své pěvecké dovednosti. Žáci se též pravidelně účastní pěveckých soutěží.

Součástí výuky je zpěv v komorních seskupeních (duech, triích...) a od 6. ročníku 1. stupně účinkování v komorním pěveckém sboru.

výuka klavíru

ikona zvuku Poslechněte si skladbu: B.Smetana - Večerní písně (výběr) v podání Josefa Heribana.

Výuka probíhá na ZUš U Půjčovny 4 a v Gymnáziu J. Patočky, Jindřišská 36.

Vyučující:

Slavěna Drášilová (sólový zpěv, komorní pěvecký sbor)
Jana Nováková (sólový zpěv)