Taneční obor oddělovník hlavní stránka

Taneční obor je při ZUš U Půjčovny 4, Praha 1 od roku 1972.

Výuka je organizována v několika stupních:

odrážka přípravné studium

Přípravná taneční výchova je určena pro předškolní děti od 5 - 7 let, trvá 1 - 2 roky.
Úkolem přípravné taneční výchovy je kultivovat přirozený taneční projev formou pohybových her a hravých cvičení a ověřit předpoklady jednotlivých dětí pro zvládnutí dalších stupňů výuky. Tuto výuku vyučujeme ve spolupráci s mateřskými školami v obvodu Prahy 1.

tančící děti

odrážka základní studium 1. stupně

Je pro žáky a žákyně od 7 let (od 1. třídy Zš), studium trvá 7 let.
Výuka je zaměřena na rozvíjení a upevňování správného držení těla, rozvíjení obratnosti a koordinace, prostorového a hudebního cítění. Ve škole probíhá výuka lidového tance, historického tance a moderního tance

tančící děti

odrážka základní studium 2. stupně

Navazuje na studium 1. stupně nebo je pro žáky starší 14ti let, jeho délka je 4 roky.

V současné době třída není otevřena.

tančící děti

odrážka studium pro dospělé

Trvá 4 roky, navazuje na výuku druhého stupně a dále ji rozvíjí.

V současné době třída není otevřena.

oddělovník

Školu úspěšně reprezentuje soubor historického tance Anello.

Do tanečního oboru přijímáme nové žáky a žákyně.

odrážka vyučující

Alžběta Trojanová (přípravná taneční výchova)
Marie Žižková (přípravná taneční výchova, lidový tanec)
Júlia Gombíková (moderní tanec)

Jana Žižková (klavírní doprovod)
Vladimír Jelínek (klavírní doprovod)