Taneční obor oddělovník hlavní stránka

Taneční obor je při ZUš U Půjčovny 4, Praha 1 od roku 1972.

Výuka je organizována v několika stupních:

odrážka přípravné studium

Přípravná taneční výchova je určena pro předškolní děti od 5 - 7 let, trvá 1 - 2 roky.
Úkolem přípravné taneční výchovy je kultivovat přirozený taneční projev formou pohybových her a hravých cvičení a ověřit předpoklady jednotlivých dětí pro zvládnutí dalších stupňů výuky. Tuto výuku vyučujeme ve spolupráci s mateřskými školami v obvodu Prahy 1.

Pozdravy malým tanečnicícm a tanečníkům do přípravného studia
v době distanční výuky

Pozdrav pro tanečky v MŠ
Den se Sluncem pro MŠ

tančící děti

odrážka základní studium 1. stupně

Je pro žáky a žákyně od 7 let (od 1. třídy Zš), studium trvá 7 let.
Výuka je zaměřena na rozvíjení a upevňování správného držení těla, rozvíjení obratnosti a koordinace, prostorového a hudebního cítění. Ve škole probíhá výuka lidového tance, historického tance a moderního tance

tančící děti

odrážka základní studium 2. stupně

Navazuje na studium 1. stupně nebo je pro žáky starší 14ti let, jeho délka je 4 roky.

V současné době třída není otevřena.

tančící děti

odrážka studium pro dospělé

Trvá 4 roky, navazuje na výuku druhého stupně a dále ji rozvíjí.

V současné době třída není otevřena.

oddělovník

Školu úspěšně reprezentuje soubor historického tance Anello.

Do tanečního oboru přijímáme nové žáky a žákyně.

odrážka vyučující

Kristýna Trojanová (přípravná taneční výchova, historický tanec)
Marie Žižková (přípravná taneční výchova, lidový tanec)
Júlia Gombíková (moderní tanec)
Alena Sokolová (přípravná taneční výchova, historický tanec pro instrumentalisty)

Jana Žižková (klavírní doprovod)
Iva Matošková
(klavírní doprovod)
Martin Hendrych
(klavírní doprovod)
Vladimír Jelínek (klavírní doprovod)