O nás oddělovník školní vzdělávací program

odrážka školní vzdělávací program

Vážení rodiče, milí žáci,

na této stránce vám představujeme nabídku naší školy - školní vzdělávací program, který je vypracován na základě Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké školy vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Ze školního vzdělávacího programu představujeme:

Vyučovací předmět - Kulturní praxe

Náplní předmětu je umělecká a kulturní praxe žáků. Realizace je formou hry na třídních přehrávkách a nejrůznějších typech koncertů, vystoupení a kulturních akcích pořádaných školou. Pokud žák neúčinkuje, je přítomen koncertu jako posluchač. Popřípadě jako náhradou navštíví jinou kulturní akci, výstavu, divadlo apod. S učitelem nástroje si pak o této kulturní akci pohovoří. Cílem předmětu je osvojení pozitivního vztahu k aktivní umělecké činnosti, pěstování nové, mladé, posluchačské generace, osvojení slušného a vhodného chování při kulturních akcích a získávání kulturního rozhledu.Zde naleznete celý text školního vzdělávacího programu:

ikona pdf školní vzdělávací program