O nás oddělovník úplata za vzdělávání

odrážka úplata za vzdělávání ve školním roce 2021/2022

úplata za vzdělávání je splatná do 15. září na první pololetí a do 15. února na druhé pololetí.
Číslo účtu: 2001600007/6000

Předpis školného Vám bude zaslán prostřednictvím programu Klasifikace na e-mail, který jste uvedli v přihlášce dítěte do ZUŠ.

 
hudební obor pololetně ročně
Přípravná hudební výchova - 1 600 Kč
Kroužky 1000 Kč 2000 Kč
Individuální výuka - základní studium, přípravná studia
(studující na základní a střední škole)
1 600 Kč 3 200 Kč
Individuální výuka navazující na
základní studium (vysokoškoláci a
studium pro dospělé)
6 000 Kč 12 000 Kč
Individuální výuka ( studium pro
dospělé)
15 000 Kč 30 000 Kč
 

Úplata za vzdělávání zahrnuje jednu hodinu hudební nauky týdně (v 1. - 4. ročníku 1. stupně), poslechový seminář (v 1. a 2. ročníku druhého stupně) a volitelné předměty šVP a účinkování ve školních souborech.

 
taneční obor pololetně ročně
Přípravná taneční výchova - 1 000 Kč
Skupinová výuka - základní studium
(studující na základní a střední škole)
- 1 800 Kč
Skupinová výuka (vysokoškoláci
a studium pro dospělé)
- 8 000 Kč
 

odrážka půjčovné hudebních nástrojů ve školním roce 2021/2022

 
půjčovné pololetně ročně
Hudební nástroj 250 Kč 500 Kč
 

Pokud byste chtěli přispět na opravy a údržby hudebních nástrojů, poskytněte nám dobrovolný dar. Kontaktujte ředitelku školy.

Děkujeme!