AKTUALITY

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Přijímací zkoušky

školní rok 2022/2023
Výsledky přijímacích zkoušek

Kritéria přijímací zkoušky do hudebního a tanečního oboru.
Případné další informace je možné získat na adrese skola@zus-pstrossova.cz

v obou oborech škola organizuje:
  1. přípravné studium pro děti od 5ti let (trvá 1-2 roky)
  2. základní studium 1. stupně pro děti od 7 let (trvá 7 let)
  3. základní studium 2. stupně pro žáky, kteří ukončili základní studium 1. stupně, nebo pro žáky od 14 let (trvá 4 roky)
  4. studium pro dospělé trvá nejvýše 4 roky
Do přípravného studia jsou přijímáni uchazeči, kteří prokáží předpoklady ke vzdělávání. Do základního studia 1. a 2. stupně a studia pro dospělé jsou přijímáni uchazeči na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky.