Taneční obor oddělovník moderní tanec

I. stupeň základního studia

Náplní výuky moderního tance jsou základy taneční gymnastiky, baletu a technik soudobého moderního tance, rytmiky, taneční variace a choreografie, taneční, rytmické a pohybové hry.
Taneční průprava je zaměřena na rozvíjení a upevňování správného držení těla, vnímání rytmu a hudby a práci s vlastní fantazií vyjádřenou pohybem.

Výuka probíhá:
v malé tělocvičně gymnázia prof. J. Patočky, Praha 1, Jindřišská 36

pondělí

výuka probíhá od 15.10 - 16.45
první hodina 6.9.2021, přijď mezi nás !!!

Děti ze ZŠ Jindřišská si paní učitelka vyzvedá z družiny v Jindřišské 32 a po výuce vrací zpět.

Jaké máme školné?

 
tančící děti
 

II. stupeň základního studia

 

Vyučující:

Júlia Gombíková (moderní tanec)