Taneční obor oddělovník lidový tanec
oddělovač

odrážka I. stupeň základního studia

Lidová kultura jako součást kulturního dědictví představuje soubor hodnot a idejí, které zanechaly předchozí generace. Je přirozeným, srozumitelným a zřejmým nositelem etických i estetických hodnot, v nich je vyjádřena úcta k lidem, k přírodě, k práci i k pozitivním lidským vztahům, jako je láska a přátelství.

Taneční průprava je zaměřena na rozvíjení a upevňování správného držení těla, vnímání rytmu a hudby a práci s vlastní fantazií vyjádřenou pohybem. Prostřednictvím lidového tance se v dětech rozvíjí také myšlení, paměť, pozornost, rozšiřuje poznání. Na hodinách se dbá i na správný pěvecký a mluvený projev.

Výuka probíhá:
v tělocvičně ZŠ a SŠ Karla Herforta Josefská 4, Praha 1

středa

výuka probíhá od 15.20 - 16.55
první hodina ve středu 8.9.2021 Přijď mezi nás !!!

Jaké máme školné?

 
tančící děti
 

Distanční vystoupení tanečního oboru ve šk. roce 2020/2021
Lehké to nebylo, ale povedlo se nám, že?

Lidový tanec
na hudbou Pavla Jurkoviče.

pozvánka

Kliknutím na obrázek spustíte video na Youtube
oddělovač

odrážka II. stupeň základního studia


odrážka Vyučující:

Marie Žižková (lidový tanec)
Jana Žižková (korepetice)