TANEČNÍ OBOR

LIDOVÝ TANEC

Tradiční lidová kultura jako součást kulturního dědictví představuje soubor hodnot a idejí, které zanechaly předchozí generace. Je přirozeným, srozumitelným a zřejmým nositelem etických i estetických hodnot, v nich je vyjádřena úcta k lidem, k přírodě, k práci i k pozitivním lidským vztahům, jako je láska a přátelství.
tanec
Taneční průprava je zaměřena na rozvíjení a upevňování správného držení těla, vnímání rytmu a hudby a práci s vlastní fantazií vyjádřenou pohybem. Prostřednictvím lidového tance se v dětech rozvíjí také myšlení, paměť, pozornost. Na hodinách se dbá i na správný pěvecký a mluvený projev.
Výuka probíhá v tělocvičně ZŠ a SŠ Karla Herforta Josefská 4, Praha 1

1. ročník
pondělí 15.00 - 16.35
Začínáme 5. 9. 2022

soubor Studánka
středa 15.20 - 16.55
Začínáme 7. 9. 2022
Přijď mezi nás !!!

Vyučující

Marie Žižková (přípravná taneční výchova, lidový tanec)
Jana Žižková (korepetice)