Akce školy oddělovník koncerty a vystoupení oddělovník školní rok 2014/2015

odrážka školní rok 2014/2015

 
  13. 11. 2014 Hudební odpoledne v Týnské
Dům s pečovatelskou službou Týnská 17, Praha 1
začátek v 16 hodin
  21. 10. 2014
06. 11. 2014
25. 11. 2014
15. 01. 2015
22. 01. 2015
Vystoupení pro děti v MŠ
  24. 11. 2014 Koncert v Muzeu Antonína Dvořáka
Ke Karlovu 20, Praha 2
začátek v 18 hodin
  29. 11. 2014 Vystoupení souboru Villanella
na Mikulášském jarmarku v Toulcově dvoře
Kubátova 2, Praha 10
   
soubor Villanella
  06. 12. 2014 Jarmark waldorfské základní školy
Vystoupení souboru historického tance Anello, hudební spolupráce členové souboru Villanella.
ZŠ Dědina, Žukovského 6, Praha 6
začátek v 12.30 hodin
  10. 12. 2014 Komorní koncert
Koncert pro obyvatele Domu s pečovatelskou službou.
Pštrossova 18, Praha 1
Začátek v 16.00
  13. 12. 2014 Vystoupení souboru Villanella
na Adventních prohlídkách na zámku Březnice
zámek Březnice 10 - 16.30 hodin
  08. 12. 2014
11. 12. 2014
15. 12. 2014
27. 01. 2015
Vystoupení dětí z PTV a PHPV pro rodiče
  15. 12. 2014 Vánoční vystoupení pro obyvatele domu DPS Týnská
Týnská 17, Praha 1, začátek ve 14 hodin
  17. 12. 2014 1. Interní koncert - mladší žáci
Sál kláštera u Panny Marie Sněžné, Jungmannovo nám., Praha 1
začátek v 16. 30 a 18 hodin
  17. 12. 2014 Vystoupení klarinetového a saxofonového orchestru na Vyhlašování nejlepších sportovců
(akce Jedličkova ústavu, Praha)
Pražské kongresové centrum, Praha 4
  18. 12. 2014 Rozsvěcení vánočního stromu
Vystoupení klarinetového a saxofonového orchestru.
Petrské nám., Praha 1
akce městské části Praha 1
  12. 01. 2015 2. Interní koncert - starší žáci
Bulharský kulturní institut, Klimentská 6, Praha 1
začátek v 18 hodin
  20. 01. 2015 Pololetní koncert hudebního oboru
České muzeum hudby, Karmelitská 2, Praha 1
začátek v 18.30
  14. 02. 2015 Vystoupení souboru Villanella na Masopustu v Toulcově dvoře
  19. 02. 2015
09. 03. 2015
19. 03. 2015
15. 04. 2015
Vystoupení pro děti z MŠ
  17. 03. 2015 Koncert v Muzeu Bedřicha Smetany
Novotného Lávka 1, Praha 1
začátek v 18.30 hodin
  20. 04. 2015 3. Interní koncert - starší žáci
Bulharský kulturní institut, Klimentská 6, Praha 1
začátek v 18.30 hodin
  23. 04. 2015
30. 04. 2015
Dva koncerty pro žáky
ZŠ Jindřišská 32, Praha 1
začátek vždy v 10 hodin
  26. 04. 2015 Vystoupení souboru Villanella
na přednášce o Marii Terezii Savojské
Dubeček, Praha 10
začátek ve 14 hodin
  28. 04. 2015 Závěrečné vystoupení tanečního a hudebního oboru
České muzeum hudby, Karmelitská 2, Praha 1
začátek v 18 hodin
   
taneční soubor
  06. 05. 2015 Komorní koncert pro DPS
U Zlaté studně 1, Praha 1
začátek v 16 hodin
  17. 05. 2015 Vystoupení souboru Anello
na Starobohnickém posvícení
  18. 05. 2015 Libeňské jaro mladých
koncert hudebního oboru
Obřadní síň Libeňského zámečku, Praha 8
začátek v 19 hodin
  19. 05. 2015
25. 05. 2015
25. 05. 2015
09. 06. 2015
15. 06. 2015
18. 06. 2015
Vystoupení PTV a PHPV pro rodiče
  25. 05. 2015 Koncert v hudební nauce
probíhá v době výuky jednotlivých ročníků hudební nauky
  27. 05. 2015 4. Interní koncert - mladší žáci
Sál kláštera u Panny Marie Sněžné, Jungmannovo náměstí, Praha 1
začátek v 16.30 a v 18 hodin
  02. 06. 2015 Závěrečné koncert hudebního oboru
České muzeum hudby, Karmelitská 2, Praha 1
začátek v 18.30 hodin
  13. 06. 2015 Vystoupení hudebního oboru
na Pražské muzejní noci v Muzeu Bedřicha Smetany
Novotného Lávka 1, Praha 1
začátek v 19 hodin
  15. 06. 2015 Komorní koncert pro DPS Týnská
DPS Týnská 17, Praha 1
začátek v 16 hodin
  20. - 21. 06. 2015 Vystoupení souborů Anello a Villanella
na Slavnosti pětilisté růže v Českém Krumlově
     
  odrážka školní rok 2007/2008
  odrážka školní rok 2008/2009
  odrážka školní rok 2009/2010
  odrážka školní rok 2010/2011
  odrážka školní rok 2011/2012
  odrážka školní rok 2012/2013
  odrážka školní rok 2013/2014
  odrážka školní rok 2014/2015
  odrážka školní rok 2016/2016
  odrážka školní rok 2016/2017
  odrážka školní rok 2017/2018
  odrážka školní rok 2018/2019
  odrážka školní rok 2019/2020
  odrážka školní rok 2020/2021