Akce školy oddělovník koncerty a vystoupení oddělovník školní rok 2011/2012

odrážka školní rok 2011/2012

 
  3. - 4. 9. 2011 Vystoupení souboru Villanella na zámku Frýdlant v Čechách jako kapela Albrechta z Valdštejna.
  15. 10. 2011

Vystoupení Saxofonového a klarinetového orchestru a souboru Villanella na Sousedském setkání na Kozím plácku.
Akce pořádána městskou částí Praha 1

  20. 10. 2011 Komorní koncert
Koncert žáků hudebního oboru pro seniory v Domově s pečovatelskou službou v Praze 1, Pštrossova 18.
Začátek v 16.00
  1. 11. 2011 Koncert kytarového orchestru v Emauzském klášteře.
  2. 11. 2011 Vystoupení flétnové třídy pí. uč. šedivé na vernisáži.
Akce pořádána Městskou knihovnou v Praze
  9. - 13. 11. 2011 Mezinárodní festival kytarových orchestrů, Belgie
účast kytarového orchestru na festivalu v Denize a Zulte, Belgie.
  15. 11. 2011 Vernisáž - účinkování žákyř flétnové třídy pí. uč. šedivé na zahájení výstavy Ivice Dudášové.
Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel, U Půjčovny 1274/9, Praha 1
  10. 11. 2011
22. 11. 2011
16. 12. 2011
24. 1. 2012

Vystoupení žáků hudebního oboru pro děti v Mš v obvodu Prahy 1.

  28. 11. 2011 1. Interní večer
Sál kláštera u Panny Marie Sněžné, Jungmannovo náměstí 18
  1. 12. 2011 Vystoupení kytarového orchestru na Dobročinné akci na podporu dětí postižených cystickou fibrozou.
Praha, Palác Aventin, Purkyřova 53/4
  1. 12. 2011

Hudební odpoledne v Týnské
Koncert pro obyvatele Domu s pečovatelskou službou.
Týnská 17, Praha 1
Začátek v 16.00

  8. 12. 2011 Vystoupení pro klub seniorů
Tomášská 6, Praha 1
Začátek v 15.00
  10. 12. 2011 Vystoupení souboru Villanella na vánoční výstavě Malované vánoce v Betlémské kapli.
  14. 12. 2011

Komorní koncert
Koncert žáků hudebního oboru pro seniory v Domově s pečovatelskou službou v Praze 1, Pštrossova 18.
Začátek v 16.00

  30. 11. 2011
13. 12. 2011
19. 12. 2011
20. 12. 2011
12. 1. 2012
Vánoční vystoupení PTV pro rodiče.
  16. 12. 2011 Vystoupení tanečního oboru pro rodiče.
Vestibul Zš Jindřišská 32
Začátek v 18.00
  17. 12. 2011 Vystoupení klarinetového a saxofonového orchestru na přehlídce Kouzlo vánoc.
Průmyslový palác na Výstavišti v Holešovicích
  20. 12. 2011 Vystoupení klarinetového a saxofonového orchestru na vyhlašování nejlepších sportovců (akce Jedličkova ústavu, Praha)
Pražské kongresové centrum, Praha 4
  16. 1. 2012

Pololetní koncert v Českém muzeu hudby.
Karmelitská 2, Praha 1
Začátek v 19.00

  5. 3. 2012

Koncert v Muzeu Bedřicha Smetany
Novotného Lávka 1, Praha 1
Začátek v 18.30

  12. 3. 2012 2. Interní večer
Sál kláštera u Panny Marie Sněžné, Jungmannovo náměstí 18
  6. 3. 2012
13. 3. 2012
20. 3. 2012
29. 3. 2012
4. 4. 2012
20. 4. 2012
18. 5. 2012
Vystoupení žáků hudebního oboru pro děti v Mš v obvodu Prahy 1.
  19. 4. 2012 Hudební odpoledne v Týnské
Koncert pro obyvatele Domu s pečovatelskou službou.
Týnská 17, Praha 1
Začátek v 16.00
  25. 4. 2012 Komorní koncert
v DPS U Zlaté studně 1, Praha 1
Začátek v 16.00
  16. 5. 2012
28. 5. 2012
18. 6. 2012
21. 6. 2012
Závěrečná vystoupení PTV pro rodiče.
  26. 5. 2012 Vystoupení Pražského komorního kytarového orchestru
na koncertě kytarových orchestrů.
Refektář Emauzského kláštera, Praha 2
Pořádá ZUš Praha 8
Začátek v 18.30
  3. 5. 2012 Vystoupení na vernisáži dětských prací Zš Jindřišská 32
foyer Zš Vodičkova 22, Praha 1
Začátek v 17.00
  21. 5. 2012 Libeřské jaro mladých
Koncert hudebního oboru
Obřadní sál Libeřského zámečku, Praha 8
Začátek 19.00
  29. 5. 2012 Závěrečné vystoupení tanečního oboru
České muzeum hudby, Karmelitská 2, Praha 1
Začátek 18.00
  6. 6. 2012 Vystoupení tanečního a hudebního oboru pro žáky Zš Jindřišská 32.
Začátek v 10:00
  6. 6. 2012 Hudební odpoledne v Týnské
Koncert pro obyvatele Domu s pečovatelskou službou.
Týnská 17, Praha 1
Začátek v 16.00
  9. - 10. 6. 2012 Vystoupení souboru Villanella na zámku Mníšek pod Brdy.
  11. 6. 2012 Závěrečný koncert hudebního oboru
Refektář benediktinského opatství v Emauzích
Vyšehradská 49, Praha 2.
Začátek v 18.00
  11. - 15. 7. 2012 Vystoupení souboru Villanella na zámku Frýdlant v Čechách.
  1. 9. 2012 Vystoupení souboru Villanella na zámku Mníšek pod Brdy na Hradozámecké noci.
     
  odrážka školní rok 2007/2008
  odrážka školní rok 2008/2009
  odrážka školní rok 2009/2010
  odrážka školní rok 2010/2011
  odrážka školní rok 2011/2012
  odrážka školní rok 2012/2013
  odrážka školní rok 2013/2014
  odrážka školní rok 2014/2015
  odrážka školní rok 2016/2016
  odrážka školní rok 2016/2017
  odrážka školní rok 2017/2018
  odrážka školní rok 2018/2019
  odrážka školní rok 2019/2020
  odrážka školní rok 2020/2021