Hudební obor oddělovník komorní pěvecký sbor
 

je složen převážně z žáků základního studia sólového zpěvu. Vystupují pravidelně na koncertech školy. Učí se společně proniknout do hudebního díla s vědomím, že výsledek je podmíněn cílevědomou a ukázněnou prací. Od září 2012 mohou komorní pěvecký sbor navštěvovat i ostatní žáci hudebního oboru jako volitelný předmět.

 
pěvecký soubor
 
Výuka probíhá v Gymnáziu J. Patočky, Jindřišská 36.

Vyučující

Slavěna Drášilová (pěvecká hlasová výchova, sólový zpěv, komorní pěvecký sbor)