Hudební obor oddělovník klavír
 

Hra na klavír má na ZUš U Půjčovny dlouholetou tradici. Vyučuje se od doby založení školy, od roku 1958. Vedle výuky hry na klavír se žáci věnují čtyřruční hře, hře z listu a základům improvizace. Zkušenější se pak seznamují s klavírním doprovodem nebo komorní hrou. Vyučujeme od šk. roku 2021/2022 i hru na varhany.

 
hráč na klavír
 

Poslechněte si skladbu: B. Smetana - Lístek do památníku v podání Alžběty Zuklínové

Výuka probíhá v hlavní budově ZUš U Půjčovny 4

Vyučující

Marta Klimešová (klavír)
Vladimír Jelínek (klavír, korepetice)
Jitka Sochová (klavír, soubor Villanella, přípravná hudební výchova, hudební nauka)
Hana šimerová (klavír, korepetice)
Pavol Zaretskyy (klavír, korepetice)