HUDEBNÍ OBOR

KLÁVESOVÉ NÁSTROJE


klavír
Hra na klavír má na ZUŠ U Půjčovny dlouholetou tradici. Vyučuje se od doby založení školy, od roku 1958. Vedle výuky hry na klavír se žáci věnují čtyřruční hře, hře z listu a základům improvizace. Zkušenější se pak seznamují s klavírním doprovodem nebo komorní hrou. Vyučujeme od šk. roku 2021/2022 i hru na varhany.
Poslechněte si skladbu B. Smetany - Lístek do památníku v podání Alžběty Zuklínové.

Výuka probíhá v hlavní budově ZUŠ U Půjčovny 4.

Vyučující

Marta Klimešová (klavír)
Vladimír Jelínek (klavír, korepetice)
Jitka Sochová (klavír, hudební nauka)
Hana Šimerová (klavír, korepetice)
Pavlo Zaretskyy (klavír, korepetice)