Hudební obor hudební teorie


přípravná hudební výchova

je předmět pro děti ve věku od 5 do 7 let. Děti se během školního roku naučí mnoho písní, provázených pohybovým ztvárněním, seznámí se s notovou osnovou, houslovým klíčem, taktem, označením taktu, se základními hodnotami not a jejich pomlkami a naučí se orientovat v notovém zápisu jedné a půl oktávy. Všechno toto probíhá formou hry. K výuce používáme pracovní sešit „My jsme malí muzikanti“ od Petra Jistela, kde je i spousty obrázků, které si děti odměnou za vyplněný úkol vymalovávají.

Rozdělení do skupin proběhne v úterý 3.9.2019. Sejdeme se v 16 hodin před vhodem do ZŠ Jindřišská 32.

hudební nauka

První hodiny hudební nauky budou zahájeny v pondělí 9. 9. 2019.

Hudební nauka je předmět doplňující výuku hudebního nástroje pro žáky 1. až 4. ročníku 1. stupně.Žáci se zde vzdělávají ve třech tematických okruzích:

- v hudební teorii
(nauka o stupnicích, intervalech, akordech, notovém zápisu, hudebním názvosloví, se kterými se běžně v notách potkávají atd.)
- v praktických muzikantských dovednostech
(zápis melodie podle sluchu, zápis rytmu, transpozice melodie, zkoušejí si třeba vytvořit variace na dané téma atd.)
- ve všeobecném hudebním rozhledu
( poslech skladeb, seznamování se skladateli a dobovými interpretačními zvyklostmi v hudbě, základy hudebních forem, seznámení s jednotlivými hudebními nástroji a nástrojovými skupinami atd.)

Žáci se pravidelně účastní svým vystoupením hlavních koncertů školy.

K výuce používáme pracovní sešity „Hudební nauka“ od Martina Vozara a Hany šípkové.

Na výuku hudební nauky navazuje na druhém stupni základního studia Poslechový seminář.

 

 


školní rok 2019 - 2020

Přípravná hudební výchova:
ZŠ Jindřišská 32, 1. patro

úterý
PHV 1
16.20 - 17.05

středa
PHV 2
14.20 - 15.05

Hudební nauka:
Gymnázium J. Patočky, Jindřišská 36 1.patro -zadní třída

pondělí
1. ročník 14.10 - 14.55
2. ročník 15.00 - 15.45
3. ročník 15.55 - 16.40
4. ročník 16.45 - 17.30

 
 

poslechový seminář


je dvouletý cyklus přednášek s četnými hudebními ukázkami. Cyklus A je zaměřen na hudbu od doby renesance po klasicismus. Cyklus B na hudbu od romantismu po 20. století. Je vyučován v bloku dvou vyučovacích hodin jedenkrát v měsíci.

Cílem předmětu je seznámit žáky shlavními představiteli jednotlivých hudebních slohů, s jejich kompozicemi i pozadím historickým a kulturním.


Poslechový seminář
školní rok 2019/2020

pro žáky I. a II. ročníku 2. stupně předmět povinný
jinak mohou navštěvovat i zájemci z jiných ročníků, popřípadě i rodiče

Výuka probíhá v dané termíny v době od 18 - 19.30
v učebně č. 21 v ZUŠ U Půjčovny 4, Praha 1


Termíny seminářů


vyučující

Iva Matošková (přípravná hudební výchova, korepetice)
Jitka Sochová
(klavír, soubor Villanella, hudební nauka)
Martin Hendrych (klávesy, korepetice, hudební nauka)
Petr Budín (zobcová flétna, fagot, poslechový seminář)

© Jiří Socha 2008
kontakt: malabry@seznam.cz
hlavní stránka -- mapa stránek -- kontakty
Kopírování obsahu stránek zus-upujcovny.cz jen se souhlasem vlastníka stránek.
kódování stránky utf-8
hostováno na serveru Savana