Hudební obor hudební teorie
 


přípravná hudební výchova

je předmět pro děti ve věku od 5 do 7 let. Děti se během školního roku naučí mnoho písní, provázených pohybovým ztvárněním, seznámí se s notovou osnovou, houslovým klíčem, taktem, označením taktu, se základními hodnotami not a jejich pomlkami a naučí se orientovat v notovém zápisu jedné a půl oktávy. Všechno toto probíhá formou hry. K výuce používáme pracovní sešit „My jsme malí muzikanti“ od Petra Jistela, kde je i spousty obrázků, které si děti odměnou za vyplněný úkol vymalovávají. Rozdělení do skupin proběhne ve čtvrtek 6.9. 2018.

hudební nauka

je předmět doplňující výuku hudebního nástroje pro žáky 1. až 4. ročníku 1. stupně. Žáci se zde vzdělávají ve třech tematických okruzích:

- v hudební teorii
(nauka o stupnicích, intervalech, akordech, notovém zápisu, hudebním názvosloví, se kterými se běžně v notách potkávají atd.)
- v praktických muzikantských dovednostech
(zápis melodie podle sluchu, zápis rytmu, transpozice melodie, zkoušejí si třeba vytvořit variace na dané téma atd.)
- ve všeobecném hudebním rozhledu
( poslech skladeb, seznamování se skladateli a dobovými interpretačními zvyklostmi v hudbě, základy hudebních forem, seznámení s jednotlivými hudebními nástroji a nástrojovými skupinami atd.)

K výuce používáme pracovní sešity „Hudební nauka“ od Martina Vozara a Hany šípkové.

Na výuku hudební nauky navazuje na druhém stupni základního studia Poslechový seminář.

 

 


školní rok 2019 - 2020

Přípravná hudební výchova:
ZŠ Jindřišská 32, 1. patro

úterý
PHV 1
16.20 - 17.05

středa
PHV 2
14.20 - 15.05

Hudební nauka:
Gymnázium J. Patočky, Jindřišská 36 1.patro -zadní třída

pondělí
1. ročník 14.10 - 14.55
2. ročník 15.00 - 15.45
3. ročník 15.55 - 16.40
4. ročník 16.45 - 17.30

 

 

 

poslechový seminář

 


Poslechový seminář
školní rok 2018/2019

pro žáky I. a II. ročníku 2. stupně předmět povinný
jinak mohou navštěvovat i zájemci z jiných ročníků, popřípadě i rodiče

Výuka probíhá v dané termíny v době od 18 - 19.30
v učebně č. 21 v ZUŠ U Půjčovny 4, Praha 1


Termíny seminářů

Pokyny k vypracování seminární práce


vyučující

Iva Matošková (přípravná hudební výchova, korepetice)
Jitka Sochová
(klavír, soubor Villanella, hudební nauka)
Martin Hendrych (klávesy, korepetice, hudební nauka)
Petr Budín (zobcová flétna, fagot, poslechový seminář)

© Jiří Socha 2008
kontakt: malabry@seznam.cz
hlavní stránka -- mapa stránek -- kontakty
Kopírování obsahu stránek zus-upujcovny.cz jen se souhlasem vlastníka stránek.
kódování stránky utf-8
hostováno na serveru Savana