HUDEBNÍ OBOR

HUDEBNÍ TEORIE

Přípravná hudební výchova

je předmět pro děti ve věku od 5 do 7 let. Děti se během školního roku naučí mnoho písní, provázených pohybovým ztvárněním, seznámí se s notovou osnovou, houslovým klíčem, taktem, označením taktu, se základními hodnotami not a jejich pomlkami a naučí se orientovat v notovém zápisu jedné a půl oktávy. Všechno toto probíhá formou hry. K výuce používáme pracovní sešit „My jsme malí muzikanti“ od Petra Jistela, kde je i spousta obrázků, které si děti odměnou za vyplněný úkol vymalovávají.

První hodina Přípravné hudební výchovy (PHV) pro rodiče i děti se uskuteční ve čtvrtek 8. 9. 2022 v 16.00 hodin. Sraz před budovou ZŠ Jindřišská 32, Praha 1.
školní rok 2022 - 2023
Přípravná hudební výchova:
ZŠ Jindřišská 32, 1. patro
čtvrtek
PHV 1
16.00 - 16.45
PHV 2
17.00 - 17.45
-------------------------------------
Hudební nauka:
Gymnázium J. Patočky, Jindřišská 36
1. patro, zadní třída
pondělí
1. ročník 14.10 - 14.55
2. ročník 15.00 - 15.45
3. ročník 15.55 - 16.40
4. ročník 16.45 - 17.30

Hudební nauka


Hudební nauka je předmět doplňující výuku hudebního nástroje pro žáky 1. až 4. ročníku 1. stupně. Žáci se zde vzdělávají ve třech tematických okruzích.
dětské vystoupení

Hudební teorie
Nauka o stupnicích, intervalech, akordech, notovém zápisu, hudebním názvosloví, se kterými se běžně v notách potkávají atd.
Praktické muzikantské dovednosti
Zápis melodie podle sluchu, zápis rytmu, transpozice melodie, zkoušejí si třeba vytvořit variace na dané téma atd.
Všeobecný hudební rozhled
Pposlech skladeb, seznamování se skladateli a dobovými interpretačními zvyklostmi v hudbě, základy hudebních forem, seznámení s jednotlivými hudebními nástroji a nástrojovými skupinami atd.

První hodiny hudební nauky budou probíhat 5. 9. 2022.

Informace pro nové žáky:
Noví přijatí žáci (žáci 2 třídy ZŠ a starší) budou mít svojí 1. hodinu HN v pondělí 5. 9. 2022 v době od 14.10 - 14.55 v budově gymnázia Jindřišská 36 v 1. patře.První hodina sraz před budovou.

Poslechový seminář

Poslechový seminář je dvouletý cyklus přednášek s četnými hudebními ukázkami. Cyklus A je zaměřen na hudbu od doby renesance po klasicismus. Cyklus B na hudbu od romantismu po 20. století. Je vyučován v bloku dvou vyučovacích hodin jedenkrát v měsíci.

Cílem předmětu je seznámit žáky s hlavními představiteli jednotlivých hudebních slohů, s jejich kompozicemi i pozadím historickým a kulturním.
Poslechový seminář
školní rok 2022/2023


pro žáky I. a II. ročníku 2. stupně předmět povinný

Výuka probíhá v dané termíny v době 18.00 - 19.30
v učebně č. 21 v pobočce ZUŠ U Půjčovny 4, Praha 1

Termíny seminářů

Vyučující

Iva Matošková (přípravná hudební výchova)
Jitka Sochová (klavír, hudební nauka)
Martin Hendrych (korepetice, hudební nauka)
Petr Budín (zobcová flétna, fagot, poslechový seminář)