O nás oddělovník historie

Zřizovatelem ZUš U Půjčovny 4, Praha 1 - Nové Město je Magistrát hlavního města Prahy.

škola vznikla v roce 1958 v pronajatých prostorách kláštera v Malé štupartské. Původně jednooborová se v roce 1972 změnila na dvouoborovou (obor hudební a taneční).
Po výpovědi z nájmu v roce 1995 byla přemístěna do ulice U Půjčovny. Oba obory zůstaly zachovány dodnes, protože tak nejvhodněji doplňují nabídku vzdělávacích programů v regionu.
 
taneční soubor

Sál v Malé Štupartské 6; Princ Bajaja na hudbu V. Trojana
 
Těžiště naší práce spatřujeme v rozvíjení estetického cítění dětí, zpřístupnění kulturních hodnot co největší části dětské populace a její zapojení do kulturního života obce. Absolventi naší školy, kteří mají zájem a schopnosti, mohou pokračovat ve studiu na uměleckých školách vyššího typu.