Taneční obor oddělovník historický tanec

odrážka I. stupeň základního studia

Z minulosti se dodnes zachovaly písemné a ikonografické prameny, které zachycují naše předky v jednotlivých historických epochách při tanci a dokonce i popisy tanců samotných. Prostřednictvím historického tance se můžeme vcítit do jiného vnímání času, myšlení a života minulosti, a tak ji lépe celou svou bytostí prožít a poznat. Historický tanec rozvíjí eleganci a graciéznost pohybu, koordinaci jednotlivých částí těla a kultivuje celkový projev člověka.

Výuka probíhá:
v malé tělocvičně gymnázia prof. J. Patočky, Praha 1, Jindřišská 36


v letošním školním roce 2021/2022 není otevřen

 
vystoupení ve věži
 

II. stupeň základního studia

Studium začíná výukou jednodušších společenských tanců 17. století (tzv. kontratanců) a kruhových tanců lidového původu (tzv. bránlů). Pokračuje se náročnějšími kontratanci 18. století a přidávají se složitější krokové variace. V další fázi se výuka soustřeďuje na italské a francouzské dvorské tance 15. století a ve vyšších ročnících se pracuje na dvorských tancích 16. století pocházajících z Francie, Itálie a Anglie a vyučuje se základům barokního scénického tance. Na fundamentu osvojených prvků jednotlivých období vytvářejí studenti vlastní krokové i prostorové choreografie, které uplatňují v autorských tanečních představeních.


vyučující

Kristýna Trojanová (historický tanec)
Iva Matošková (klavírní doprovod)