Akce školy oddělovník fotogalerie oddělovník 2. interní večer v Bulharském kult. institutu 10. 1. 2015