Taneční obor oddělovník soubor Anello
 
Soubor Anello vznikl při ZUš U Půjčovny 4 v 90. letech 20. století. Jeho zakladatelka, Eliška Trojanová, se nechala inspirovat krásou hudby a tance 15. - 17. století, se kterými se seznamovala na seminářích staré hudby a tance v Kroměříži a Valticích pod vedením prof. Evy Kröschlové. Po paní Elišce Trojanové vedla soubor Klára Raková a Miroslav Smaha. Za jejího působení soubor prožíval krásná letní soustředění na zámku Červená Lhota, a mnohé další akce. V současnosti vede soubor Kristýna Trojanová.

Italský název Anello byl zvolen podle tance z 15. století a v překladu znamená prstýnek. Členy souboru jsou žákyně a žáci I. a II. stupně (7 - 18 let). Společně sestavujeme široký repertoár historických tanců od 15. do 18. století, tedy od rané renesance po klasicismus, od lidových bránlů přes měšťanské kontratance až k dvorským balettům.

Soubor pravidelně vystupuje na školních koncertech; vzhledem ke zvláštnímu charakteru tanců jsou vybírána místa s atmosférou historického prostředí (renesanční dům Zš Jindřišské, sál Týnské školy v Melantrichově ulici). Během školního roku a především v létě jezdíme na hrady a zámky (Točník, Červená Lhota). Spolupracujeme se školami Zš Jindřišská, Zš Botičská, Zš Karmelitská, ZUš Turnov, pro něž vytváříme vzdělávací programy. Tance jsou doprovázeny živou hudbou.
 
tanečnice
 
Z historie souboru:
Pod vedením Elišky Trojanové soubor Anello vystupoval např. na Křivoklátě, v Žatci, Kadani, Jemništi, Opočně, Českém Krumlově, Slavonicích. V Praze pravidelně v Letohrádku Hvězda, ve Vrtbovské zahradě, Anežském klášteře, Lobkovickém paláci a v paláci Kinských. Soubor úzce spolupracoval s tanečním souborem dospělých La Fiamma, který je z větší části tvořen absolventy tanečního oboru školy. Oba soubory účinkovaly i na festivalech v zahraničí (Rumunsko, Německo). Soubor Anello vystupoval se souborem Villanella a souborem staré hudby Alla breve.
 
tanec na zámku
 
odrážka Vyučující:

Kristýna Trojanová (tanec)